Edwin Mejia, Guatemala

Kyoshi Edwin Mejia, 7 Dan - Guatemala